Vademecum

Zobacz pozostałe wpisy

Bezpieczeństwo w Polsce w 2015 roku

01 marca 2016

Statystyki opublikowane przez Policję pokazują, że w Polsce spada ilość naruszeń prawa, natomiast wykrywalność przestępstw utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Ubiegły rok jest oceniany jako bezpieczniejszy niż 2014.

Według oficjalnego raportu znacząco spadła ilość zarówno poważnych przestępstw kryminalnych, jak i mniej groźnych, ale uciążliwych dla społeczeństwa drobnych przestępstw.
Porównując średnią ilość przestępstw z jednego dnia rok do roku, dowiadujemy się, że w ubiegłym roku dochodziło do o 224 mniej naruszeń prawa dziennie niż w roku 2014.

Poniżej publikujemy grafikę z przeglądem kategorii, w których zanotowano największe zmiany świadczące o poprawie bezpieczeństwa.
Liczymy na to, że ta optymistyczna tendencja się utrzyma. Mamy nadzieję, że jako firma, która działa w sektorze monitoringu i zapewnienia bezpieczeństwa, będziemy się również do tego przyczyniać.