Zobacz pozostałe wpisy
Ceny transferowe – nowe obowiązki przedsiębiorców

Ceny transferowe – nowe obowiązki przedsiębiorców

15.09.2017

Rozliczenia między spółkami powiązanymi kapitałowo są gorącym tematem. Po pierwsze dlatego, że jest on skomplikowany i nastręcza problemów przedsiębiorcom, po drugie fiskus w ramach uszczelniania systemu podatkowego intensywnie kontroluje, czy zastosowany sposób rozliczenia nie wpłynął negatywnie na wpływy budżetowe. Nowe przepisy dotyczące cen transferowych nałożyły na firmy dodatkowe obowiązki. Jak się z nich należycie wywiązać?

 

Temat cen transferowych dotyczy wszystkich przedsiębiorców zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi, bez względu na to czy ich kontrahenci mają siedzibę w Polsce czy też za granicą. Z pewnością jednak to właśnie podmioty zawierające transakcje zagraniczne są bardziej narażone na kontrole ze strony organów podatkowych. Chodzi bowiem o to, aby wyeliminować sytuację, w której zaniżane są dochody spółki w kraju, gdzie podatki są wyższe a zawyżane tam, gdzie system podatkowy jest korzystniejszy. Szczególne zainteresowanie organów podatkowych może wzbudzić jednak również aktywność polskich spółek dokonujących transakcji tylko na rynku krajowym. Organ podatkowy może bowiem zweryfikować czy pod pozorem transakcji podmioty powiązane z grupy kapitałowej nie transferują swoich dochodów do podmiotu osiągającego stratę. Żonglując bowiem wysokością cen w skali całej grupy kapitałowej, można istotnie pomniejszyć zobowiązania podatkowe.

 

Jak widać, transakcje między powiązanymi spółkami są nieodłącznym elementem gospodarki, ale drażliwym ze względów podatkowych. W praktyce przedsiębiorcy napotykają trudności z ustaleniem adekwatnej ceny. Po pierwsze, na rynku funkcjonują rabaty, ceny zależą od wielkości zamówienia, a marże - od konkurencyjności danego rynku. Ustalenie uniwersalnej rynkowej ceny nie jest możliwe. Drugim, jeszcze trudniejszym przypadkiem, jest sprzedaż produktu niestandardowego. Na przykład polska spółka-córka stworzyła autorski program komputerowy, który sprzedała francuskiej spółce-matce. Nie ma analogicznego produktu na rynku, więc trudno taką transakcję odnieść do innych.

Uwzględniając powyższe, przedsiębiorcy mają obowiązek jak najlepiej przygotować dokumenty opisujące transakcję, jej cel biznesowy oraz pokazać analizę, z której wynika, że zbliżone ceny funkcjonują na rynku. Słowem: kontrolowany podmiot musi mieć przekonujące argumenty, że zastosował cenę adekwatną do przedmiotu transakcji.

 

W 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące cen transferowych. Z poradnika „Ceny transferowe po nowemu. Praktyczny przewodnik po najważniejszych zmianach przepisów obowiązujących od 2017 roku” dowiesz się, jak teraz definiowane są podmioty powiązane, na czym polega prowadzenie właściwej dokumentacji oraz które spółki – w zależności od ich obrotu lub wielkości transakcji – takim obowiązkom podlegają.

Zapraszamy do pobrania i lektury raportu.

Raport opracowali eksperci Impel Business Solution. Partnerem publikacji jest wydawnictwo Infor. 

SKOMENTUJ
Publikacja komentarzy nastąpi w ciągu 24h od ich przesłania. Treści obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z etykietą czy polskim prawem będą odrzucane.
KOMENTARZE (0)