Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

 

Jako doświadczony dostawca usług outsourcingowych opieramy swoją działalność na kilku podstawowych zasadach, które opisują naszą misję i wizję rozwoju.

 

Misja

 

Obsługujemy kompleksowo procesy biznesowe i pomocnicze Klientów.
Outsourcing tych procesów przynosi Klientom wymierne korzyści.
Są one źródłem naszego wspólnego sukcesu.

 

Wizja

 

Odpowiedzialny i zrównoważony rozwój Grupy Impel jest naszym celem.
Partnerstwo, wzajemna uczciwość, szacunek, wspieranie kreatywności

- to zasady naszego działania.

 

Grafika misja i wizja