Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Kalendarz finansowy

 

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019:


1. Jednostkowy raport roczny Impel S.A. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Impel za rok obrotowy 2018: 2 kwietnia 2019 roku.
 
2. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Impel za I kwartał 2019 roku: 17 maja 2019 roku,
- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Impel za III kwartał 2019 roku: 15 listopada 2019 roku.
 
3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Impel za I półrocze 2019 roku: 6 września 2019 roku.