Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Kalendarz finansowy

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:
 

1. Jednostkowy raport roczny Impel S.A. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Impel za rok obrotowy 2017: 21 marca 2018 roku.
 
2. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Impel za I kwartał 2018 roku: 16 maja 2018 roku,
- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Impel za III kwartał 2018 roku: 14 listopada 2018 roku.
 
3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Impel za I półrocze 2017 roku: 5 września 2018 roku.