Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Wspieramy polską gospodarkę

Grupa Impel, funkcjonując od lat w środowisku biznesu, uczestniczy w wielu inicjatywach i działaniach zmierzających do poprawy warunków funkcjonowania polskich firm. Od 25 lat wspieramy polską gospodarkę angażując się w debaty na temat zarządzania i legislacji oraz promując aktywność obywatelską poprzez udział w inicjatywach takich organizmów gospodarczych jak Zachodnia Izba Gospodarcza, czy Pracodawcy RP.

 

Grupa Impel w bardzo silnym stopniu wpłynęła na jakość usług w wielu kluczowych sektorach polskiej gospodarki. Dzięki aktywnej działalności i bezkompromisowemu dążeniu do tworzenia niezbędnych standardów i realizacji najważniejszych postulatów pracowniczych, zmieniamy los znaczącej liczby osób, które do tej pory skazane były na trwałe wykluczenie z rynku pracy (niepełnosprawni, najniżej wykształceni etc.). Od kilkunastu lat należymy do najbardziej aktywnych podmiotów opowiadających się za bezpieczeństwem zatrudnienia i respektowaniem postulatów zgłaszanych nie tylko przez przedsiębiorców, ale także reprezentantów pracowników. Współpraca Grupy Impel ze związkami zawodowymi niejednokrotnie doprowadzała do korzystnych z punktu widzenia wszystkich uczestników rynku pracy ustaleń m.in. w zakresie zatrudniania pracowników na umowę o pracę w projektach realizowanych w ramach zamówień publicznych. Często stawały się one później podstawą do trwałych, korzystnych zmian uchwalanych przez Parlament na drodze kompromisu, uwzględniających zarówno ekonomiczną wydajność jak i aspekty społeczne.

 

Przecieramy szlaki porozumienia międzynarodowego współpracując z Konsulatem Honorowym Ukrainy, nasi eksperci wspomagają promocję Polski na arenie międzynarodowej (np. program Polski Czempion) i biorą udział w inicjatywach dydaktycznych dla młodzieży (np. program Wrocławskie Marki). Wierzymy, że dzięki temu mamy realny wpływ na trwałą poprawę stanu polskiej gospodarki.