Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
search... RSS

Team of the press office

Katarzyna Marszałek
Katarzyna Marszałek
spokesman for the Impel Group
e-mail: k(dot)marszalek(at)impel(dot)pl
phone: +48 (71) 78 09 107
Michał Magnowski
Michał Magnowski
PR Manager
e-mail: m(dot)magnowski(at)impel(dot)pl
phone: +48 (71) 78 09 107
Linkedin
Natalia Rybacka
Natalia Rybacka
PR specialist
e-mail: n(dot)rybacka(at)impel(dot)pl
phone: +48 (71) 78 09 107
Linkedin

Experts of the Impel Group

Ewelina Balicka
Ewelina Balicka

Pełni Rolę Dyrektora ds. Rozwoju usług w segmencie handel. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży usług dla retail. Wdraża rozwiązania i innowacyjne koncepcje w zakresie usług dla obiektów handlowych.

 

Udziela informacji w zakresie:

  • usług dla obiektów handlowych
Linkedin
Tomasz Kozłowski
Tomasz Kozłowski
Dyrektor ds. Klientów Strategicznych z wieloletnim doświadczeniem w branży ochrony osób i mienia. Odpowiedzialny po stronie operacyjnej i handlowej za współpracę ze strategicznymi klientami sieciowymi firmy, głównie sieciami handlowymi. 
 
Udziela informacji w zakresie:
  • bezpieczeństwa sieci handlowych
Linkedin
Ewelina Dworaczek
Ewelina Dworaczek

Specjalistka związana z procedurami kadrowo-płacowymi oraz z analizą i postrzeganiem zespołu pracowników jako kapitału firmy. Odpowiedzialna za wdrażanie procesów i nadzorowanie projektów, koordynuje prace kilku zespołów projektowych.

 

Udziela informacji w zakresie:

  • produktów HR oferowanych przez Impel Business Solutions Sp. z o.o.
  • kreowania nowych rozwiązań z obszaru HR w sektorze BPO

Recent events

Press Information
18 f 2020
Technologia 3D ułatwi realizację założeń uchwały krajobrazowej Gdańska
2 kwietnia 2020 r. zakończył się okres dostosowawczy w ramach tzw. uchwały krajobrazowej Gdańska. Teraz za nieprzestrzeganie regulacji można spodziewać się wysokich kar – nawet 244 zł za każdy dzień łamania zapisów. Pomocna w dostosowaniu się do nowych wytycznych, jak i ich weryfikacji, okazuje się technologia skanowania laserowego 3D przestrzeni publicznej.
Media about us
24 f 2020
Jakub Dzik: wspólnie ze szpitalami szukamy formuły działania w tym trudnym okresie
Utrzymanie czystości i higieny w szpitalach jest niezbędnym i integralnym elementem procesu terapeutycznego. Szczególnie dzisiaj, kiedy należycie dezynfekowane powierzchnie przerywają łańcuch zakażeń - zaznacza Jakub Dzik, wiceprezes Impel SA.