Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Wspieramy wartościowe inicjatywy

Nasze inicjatywy w ramach CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility) jest nieodłącznym elementem działalności Grupy Impel. Od wielu lat uczestniczymy w przedsięwzięciach społecznych i lokalnych, których często jesteśmy pomysłodawcą. Wśród inicjatyw wspieranych przez Impel znalazły się m.in.:

 

Fundacja "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową"

1procentdlafundacji

 

 

Firma IMPEL S.A. od blisko 17 lat wspiera działania Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”. Działalność Fundacji przyczyniła się do postępu w diagnostyce i leczeniu dzieci chorych na raka, poprawy warunków terapii, a także wzrostu społecznej świadomości w kwestii schorzeń onkologicznych. Fundacja od niemal 25 lat działa na rzecz małych pacjentów wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, którzy przyjeżdżają do Wrocławia na leczenie z całego kraju. Klinika jest największym ośrodkiem przeszczepowym w Polsce. Lekarze i pielęgniarki pomagają każdego roku 2000 małych pacjentów. W tej pracy wspiera ich Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, która finansuje kosztowne leki i rehabilitację, kupuje sprzęt medyczny oraz wspiera badania naukowe.


Z inicjatywy Fundacji we Wrocławiu został wybudowany Przylądek Nadziei, najnowocześniejszy w Polsce dziecięcy szpital onkologiczny, który został otwarty we wrześniu 2015 roku. W tej bardzo przyjaznej małym pacjentom klinice lekarze będą leczyć małych pacjentów zgodnie z najnowszymi procedurami medycznymi.

Nasza firma stara się również wspierać Fundację podczas kampanii zachęcającej do wpłacania 1% podatku na rzecz dzieci chorych na raka. Dołączamy ulotki Fundacji do druków PIT, które przekazujemy swoim pracownikom. Dodatkowo staramy się co roku rozkładać ulotki Fundacji w miejscach ogólnodostępnych dla naszych klientów, współpracowników i klientów biznesowych.

More

Wkład w kulturę

Impel aktywnie działa na rzecz promocji kultury, od lat wspieramy unikatowy na skalę europejską „Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej”, sponsorowaliśmy także Przeglądy Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu oraz Festiwal Jazz nad Odrą. Poprzez działania kulturalne Grupa Impel uczestniczy w życiu miasta - wspieramy lokalne inicjatywy, które często bez dodatkowych środków finansowych nie mogłyby się odbyć na tak dużą skalę. Mieliśmy m.in. okazję wspierać i czynnie uczestniczyć w projekcie „Pociąg do Ukrainy”, który miał na celu przybliżenie mieszkańcom Dolnego Śląska wciąż de facto „znajomego nieznajomego” – Ukrainy, a także wspierać Wrocławskie Promocje Dobrych Książek ,,Pióro Fredry”, dofinansowaliśmy również polskie wydanie popularnej czeskiej książki „Niedoparki”.

 

Impel dla niepełnosprawnych

Firma Impel od początku swojej działalności angażuje się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, zarówno społecznego, jak i zawodowego. Uczestniczyliśmy w programie ,,Wrocław bez barier”, którego celem było zwiększenie aktywności i samodzielności osób niepełnosprawnych. Braliśmy czynny udział w kampanii społecznej ,,Wyślij CV – ktoś czeka” promującej zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz wsparliśmy program ,,Otwarte Drzwi” promujący aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie. Jesteśmy darczyńcą Balu Charytatywnego Politechniki Wrocławskiej, z którego dochód przeznaczany jest na stypendia dla niepełnosprawnych studentów PWr. Grupa Impel była także sponsorem międzynarodowej wystawy malarstwa osób niepełnosprawnych -  ,,Sztuka Bez Barier” oraz jednym z fundatorów nagród w konkursie twórczości niepełnosprawnych przeprowadzonym przez Program 3 Polskiego  Radia.

 

Wartościowe inicjatywy

Grupa Impel jest fundatorem  „Fundacji 10 Kwietnia”, której celem jest pomoc dzieciom, których rodzice zginęli w skutek wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof lub podczas pełnienia służby publicznej. Wspieramy  także Fundację „ProCuro” w zakresie realizowanych przez nią projektów mających na celu pomoc ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. Naszą pomoc i finansowe wsparcie otrzymały m.in.: Fundacja ,,Na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego”, Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu, Stowarzyszenie Osób Wspierających Dzieci z Chorobami Neurologicznymi we Wrocławiu oraz Dolnośląska Fundacja Rozwoju Radioterapii. Sponsorowaliśmy także koncerty ,,Serce za serce” na rzecz Kliniki Nefrologii we Wrocławiu i wiele innych.