Raporty

PDF
Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku (17,63 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018
ZIP
Raport bieżący 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku (136,95 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 39/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku (38,45 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 38/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku (36,07 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 37/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku (61,45 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 16 listopada 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 36/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku (73,54 kB)
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 35/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku (197,56 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 listopada 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 34/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku (38,89 kB)
Informacja o umowie znaczącej w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 33/2017 z dnia 26 października 2017 roku (36,45 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 32/2017 z dnia 17 października 2017 roku (348,88 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A na dzień 16 listopada 2017 roku wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 31/2017 z dnia 16 października 2017 roku (28,67 kB)
Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 30/2017 z dnia 2 października 2017 roku (30,39 kB)
Kontynuacja współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - podpisanie aneksu przedłużającego czas trwania umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 29/2017 z dnia 27 września 2017 roku (38,58 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 28/2017 z dnia 1 września 2017 roku (41,29 kB)
Informacja o sprzedaży udziałów spółki zależnej Emitenta
PDF
Raport bieżący nr 27/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku (38,13 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 26/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku (22,38 kB)
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Impel za I półrocze 2017 roku.
PDF
Raport bieżący nr 25/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku (36,02 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 24/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku (28,59 kB)
Rezygnacja Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 23/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku (35,93 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 22/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku (23,57 kB)
Zwiększenie limitu kredytowego i linii gwarancyjnej dla spółek Grupy Impel na wartość znaczącą.
PDF
Raport bieżący nr 21/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (20,05 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 9 czerwca 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 20/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (84,47 kB)
Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (304,95 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (20,23 kB)
Złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 26 maja 2017 roku (77,24 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 19 maja 2017 roku (1,47 MB)
Umieszczenie sprawy w Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF
Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku (21,17 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – korekta
PDF
Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku (27,2 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku (432,53 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 12/2017 z dnia 30 marca 2017 roku (63,17 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 30 marca 2017 roku.
ZIP
Raport bieżący nr 11/2017 z dnia 30 marca 2017 roku (101,29 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 28 marca 2017 roku (22,84 kB)
Powołanie Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 28 marca 2017 roku (27,17 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 15 marca 2017 roku (22,83 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego
ZIP
Raport bieżący nr 7/2017 z dnia 8 marca 2017 roku (178,61 kB)
Korekta powiadomień dotyczących transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 8 marca 2017 roku (63,55 kB)
Powiadomienia dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 3 marca 2017 roku (208,9 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2017 roku wraz z projektami uchwał.
PDF
Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku (28,75 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku (18,42 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2016 rok
PDF
Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku (24,8 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta Protokołu z badania ksiąg podatkowych od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
PDF
Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku (15,82 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017