Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

PDF
Raport bieżący nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku (26,71 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
PDF
Raport bieżący nr 37/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku (38,25 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 36/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku (45,58 kB)
Otrzymanie przez Emitenta wyniku kontroli prowadzonej przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego
PDF
Raport bieżący nr 35/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku (40,2 kB)
Informacja o umowie znaczącej w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 34/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku (38,42 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 33/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku (152,94 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 32/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku (152,73 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji zbycia akcji Impel S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 31/2019 z dnia 25 października 2019 roku (38,8 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 30/2019 z dnia 30 września 2019 roku (39,31 kB)
Odebranie przez spółkę zależną Emitenta Decyzji Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu po przeprowadzeniu postępowania podatkowego
PDF
Raport bieżący nr 29/2019 z dnia 25 września 2019 roku (38,73 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 28/2019 z dnia 13 września 2019 roku (522,65 kB)
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 27/2019 z dnia 13 września 2019 roku (34,5 kB)
Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 26/2019 z dnia 13 września 2019 roku (32,87 kB)
Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 25/2019 z dnia 12 września 2019 roku (156,4 kB)
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 12 września 2019 roku (120,51 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku (29,96 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku (38,22 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku (35,69 kB)
Przedłużenie umowy wielocelowej linii kredytowej w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla spółek Grupy Impel na wartość znaczącą
PDF
Raport bieżący nr 20/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku (38,28 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 19/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku (34,07 kB)
Powołanie Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku (44,46 kB)
Powołanie Prezesa i Członków Zarządu Impel S.A. na kolejną kadencję
PDF
Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku (32,51 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 17 czerwca 2019 roku
ZIP
Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku (245,19 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2019 roku
ZIP
Raport bieżący nr 15/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku (53,13 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 14/2019 z dnia 27 maja 2019 roku (38,79 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
ZIP
Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 13 maja 2019 roku (211,45 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S. A. wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 10 maja 2019 roku (46,76 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku (38,37 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 12.04.2019 roku (44,89 kB)
Odebranie przez spółkę zależną Emitenta Protokołu z badania ksiąg podatkowych od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
PDF
Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 29 marca 2019 roku (42,29 kB)
Odpis dla pożyczek udzielonych przez spółki Grupy Impel do spółki Logistics Sp. z o. o.
PDF
Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 27 marca 2019 roku (38,13 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku (38,93 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku (20,16 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2018 rok
PDF
Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku (42,66 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
ZIP
Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku (77,93 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku (38,99 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku (44,21 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku (26,82 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
PDF
Raport bieżący nr 39/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku (38,45 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 38/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku (36,65 kB)
Zawiadomienie o zmniejszeniu przez akcjonariusza udziału poniżej progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 37/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku (27,33 kB)
Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 36/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku (38,48 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 35/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku (36,16 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta wyniku kontroli prowadzonej przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego
PDF
Raport bieżący nr 34/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku (28,44 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną od Emitenta decyzji Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nakazującej zwrot dofinansowania.
PDF
Raport bieżący nr 33/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku (31,74 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 6 listopada 2018 roku
PDF
Raport bieżący nr 32/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku (27,61 kB)
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 31/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku (64,55 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 listopada 2018 roku
PDF
Raport bieżący nr 30/2018 z dnia 25 października 2018 roku (38,88 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 29/2018 z dnia 15 października 2018 roku (374,2 kB)
Umieszczenie sprawy w Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZIP
Raport bieżący nr 28/2018 z dnia 9 października 2018 roku (261,4 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. na dzień 6 listopada 2018 roku wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 27/2018 z dnia 8 października 2018 roku (31,09 kB)
Śmierć Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 26/2018 z dnia 26 września 2018 roku (46,22 kB)
Złożenie apelacji przez spółkę zależną Emitenta – Impel Facility Services Sp. z o. o. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Ministerstwu Sprawiedliwości
PDF
Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 24 września 2018 roku (38,71 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 18 września 2018 roku (47,43 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku (38,36 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
ZIP
Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku (141,86 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku (38,34 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku (39,38 kB)
Oddalenie przez Sąd Okręgowy w Warszawie powództwa Impel Facility Services Sp. z o.o. (dawniej Impel Security Polska Sp. z o. o.) przeciwko Skarbowi Państwa – Ministerstwu Sprawiedliwości, złożenie zmienionego pozwu.
PDF
Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku (29,98 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku (29,76 kB)
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Impel S.A. XI kadencji
PDF
Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku (32,6 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 13 czerwca 2018 roku
ZIP
Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 13 czerwca 2018 roku (156,72 kB)
Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję
ZIP
Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku (239,48 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2018 roku
PDF
Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 25 maja 2018 roku (30,38 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 14 maja 2018 roku (877,97 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 10 maja 2018 roku (25,91 kB)
Informacja o podpisaniu umów znaczących w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku (38,17 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku (34,67 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu o umorzeniu postępowania w sprawie stosowania przez Spółkę zwolnienia z VAT usług w zakresie opieki medycznej.
PDF
Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku (42,72 kB)
Informacja o wygranym przetargu i możliwości podpisania umowy znaczącej w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 26 marca 2018 roku (38,21 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 5 marca 2018 roku (39,52 kB)
Informacja o zmianach w umowie znaczącej w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku (38,63 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku (28,55 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2017 rok
PDF
Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku (27,45 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku (17,63 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018
ZIP
Raport bieżący 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku (136,95 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 39/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku (38,45 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 38/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku (36,07 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 37/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku (61,45 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 16 listopada 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 36/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku (73,54 kB)
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 35/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku (197,56 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 listopada 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 34/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku (38,89 kB)
Informacja o umowie znaczącej w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 33/2017 z dnia 26 października 2017 roku (36,45 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 32/2017 z dnia 17 października 2017 roku (348,88 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A na dzień 16 listopada 2017 roku wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 31/2017 z dnia 16 października 2017 roku (28,67 kB)
Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 30/2017 z dnia 2 października 2017 roku (30,39 kB)
Kontynuacja współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - podpisanie aneksu przedłużającego czas trwania umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 29/2017 z dnia 27 września 2017 roku (38,58 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 28/2017 z dnia 1 września 2017 roku (41,29 kB)
Informacja o sprzedaży udziałów spółki zależnej Emitenta
PDF
Raport bieżący nr 27/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku (38,13 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 26/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku (22,38 kB)
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Impel za I półrocze 2017 roku.
PDF
Raport bieżący nr 25/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku (36,02 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 24/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku (28,59 kB)
Rezygnacja Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 23/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku (35,93 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 22/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku (23,57 kB)
Zwiększenie limitu kredytowego i linii gwarancyjnej dla spółek Grupy Impel na wartość znaczącą.
PDF
Raport bieżący nr 21/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (20,05 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 9 czerwca 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 20/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (84,47 kB)
Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (304,95 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (20,23 kB)
Złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 26 maja 2017 roku (77,24 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 19 maja 2017 roku (1,47 MB)
Umieszczenie sprawy w Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF
Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku (21,17 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – korekta
PDF
Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku (27,2 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku (432,53 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 12/2017 z dnia 30 marca 2017 roku (63,17 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 30 marca 2017 roku.
ZIP
Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 3 marca 2017 roku (208,9 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2017 roku wraz z projektami uchwał.
ZIP
Raport bieżący nr 11/2017 z dnia 30 marca 2017 roku (101,29 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 28 marca 2017 roku (22,84 kB)
Powołanie Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 28 marca 2017 roku (27,17 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 15 marca 2017 roku (22,83 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego
PDF
Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku (28,75 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku (18,42 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2016 rok
ZIP
Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 8 marca 2017 roku (63,55 kB)
Powiadomienia dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 7/2017 z dnia 8 marca 2017 roku (178,61 kB)
Korekta powiadomień dotyczących transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku (24,8 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta Protokołu z badania ksiąg podatkowych od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
PDF
Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku (15,82 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017