Zobacz pozostałe wpisy
Zmienia się rola HR-owców w zarządzaniu pracownikami

Zmienia się rola HR-owców w zarządzaniu pracownikami

22.09.2017

Prężni i kreatywni HR-owcy zaznaczają, że obecnie konieczna jest zmiana sposobu działania, myślenie niestandardowe, otwartość na nowe pomysły. Często powtarzane jest określenie „innowacja w działaniach”. Takie podejście do roli HR w firmie rodzi zainteresowanie nowym podejściem do zarządzania jakże ważnym zasobem – ludźmi.

Bardzo ważne stają się procesy rekrutacji, zwłaszcza wewnętrzne. Tu zainteresowanie jest grywalizacją oraz poleceniami pracowniczymi. Śledząc kolejne procesy napotykamy na zarządzanie przez cele, ale nie tylko te twarde lecz cele - wartości firmy określane przez zarząd.

Dr Joanna Mesjasz, ekspert ds. HR z Impel Business Solutions, podkreśla, że nowoczesna organizacja to organizacja zorientowana procesowo i takich samych kompetencji poszukuje u kandydatów. 

- Wyzwania, jakie stawia intensywnie zmieniające się otoczenie organizacji, dotyczą permanentnego procesu zmian i pracowników charakteryzujących się wysokimi kompetencjami w zakresie adaptacyjności, proaktywności, inteligencji emocjonalnej i społecznej. Zdecydowanie poszukujemy pracowników aktywnych, zmotywowanych wewnętrznie i gotowych do podejmowania wyzwań - mówi Joanna Mesjasz. 

Ważne w życiu firmy i jej pracowników staje się budowanie indywidualnych programów rozwojowych, ścieżek karier oraz planowanie sukcesji. Świadomy zarząd chce słuchać głosu pracowników poprzez badanie ich opinii. I na koniec to, czym zainteresowane jest ponad 60 proc. zatrudnionych pracodawców: efektywne zarządzanie szkoleniami. Zarządy firm oczekują od pracowników HR umiejętności liczenia i monitorowania zwrotów z  inwestycji w działania rozwojowe skierowane do pracowników. 

Szkolenia cenne i potrzebne

Proces uzupełniania wiedzy z uwagi na przyspieszenie starzenia się wiedzy musi również mieć charakter ciągły. - Organizujemy szkolenia wewnętrzne, szkolenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej, a także kupujemy usługi szkoleniowe i współfinansujemy szkolenia wybierane przez pracowników - mówi Joanna Mesjasz, doradca ds. HR z Impel Business Solutions.

Jej zdaniem programy rozwojowe muszą być dopasowane do indywidualnych potrzeb pracowników, nie wystarczy już tylko zbudować i wdrożyć ogólne rozwiązania motywacyjne. Niezbędna jest wrażliwość menedżerów  na oczekiwania i spersonalizowane koncepcje dotyczące rozwoju własnej kariery. Należy pamiętać również, że obecnie mamy na rynku pracy już cztery pokolenia pracowników, a każde z nich ma inny układ wartości i potrzeb. Zarządzanie rozwojem musi więc uwzględniać determinanty wynikające z zarządzania różnorodnością - dodała. 

Impel Business Solutions stale pracuje nad ścieżkami rozwoju personalnego. - Zdecydowanie stawiamy na możliwości awansu wewnętrznego, zarówno w układzie hierarchicznym, jak i specjalistycznym. Mamy pełną świadomość kosztów, jakie wiążą się z wymianą pracownika, np. na stanowisku w controllingu personalnym ten koszt szacuje się na minimalnym poziomie od 6 do 12 miesięcznych wynagrodzeń - dodaje Joanna Mesjasz. 

Poza tym - jej zdaniem - zarządzanie przez cele staje się już nie tylko wyborem, ale i koniecznością. Oczywiście priorytetem są cele związane z efektywnością i jakością świadczonych usług, ale równie ważne są działania zmierzające do budowania  zaangażowania pracowników. Zaangażowany pracownik, jak wskazują badania, jest bardziej efektywny i tym samym przyczynia się do wzrostu efektywności organizacji dla, której pracuje.

źrodło: pulshr.pl 28.02.2017 
SKOMENTUJ
Publikacja komentarzy nastąpi w ciągu 24h od ich przesłania. Treści obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z etykietą czy polskim prawem będą odrzucane.
KOMENTARZE (0)