Zobacz pozostałe wpisy
Rynek usług sprzątania w 2018 roku – niezbędna jest waloryzacja

Rynek usług sprzątania w 2018 roku – niezbędna jest waloryzacja

11.12.2017
Gospodarka przyspiesza, spada bezrobocie, postępują zmiany prawne, szczególnie w obszarze prawa pracy. W efekcie rosną koszty pracy oraz oczekiwania płacowe pracowników, którzy zaczynają dyktować pracodawcom warunki zatrudnienia. Z rynku, ze względu na ustawę o obniżeniu wieku emerytalnego oraz rządowy program prorodzinny, odpływają osoby aktywne zawodowo. Postępujące zmiany demograficzne – starzenie się społeczeństwa – są dodatkowym utrudnieniem.
 
Z tych powodów wiele firm w Polsce boryka się z niedoborem pracowników, sięgają więc po zasoby kadrowe z obszaru usług prostych. Z kolei pracownicy, którzy do niedawna zadowalali się minimalną stawką krajową, dzisiaj otrzymują propozycje pracy w lepiej wynagradzanych sektorach gospodarki.
Impel jako dostawca usług outsourcingowych dla instytucji i przedsiębiorstw, zdejmuje ze swoich klientów ciężar zapewnienia części personelu. Aby jednak zapewnić ciągłość realizacji usług, musimy dostosować się do rynku pracy i płacić pracownikom powyżej stawek minimalnych zgodnie z wymaganiami rynkowymi.
 

ASPEKTY EKONOMICZNE

Najniższa od 20 lat stopa bezrobocia: 6,8% (źródło: GUS wrzesień 2017)
Permanentny brak pracowników: 68,1% firm wskazało, że niedobory kadrowe negatywnie wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (źródło: Work Service)
 

ASPEKTY SPOŁECZNE

Wzrost oczekiwań płacowych pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie
Polska ma najwyższy współczynnik rotacji pracowników w Europie – 29% (źródło: Randstad – Monitor Rynku Pracy, 2016)
Skłonność Polaków do emigracji zarobkowej do krajów Europy Zachodniej
Prognoza przejścia na emeryturę ok. 331 tys. osób objętych nowelizacją ustawy emerytalnej do końca 2017 r. (źródło: ZUS, 2017)
Malejąca liczba pracowników zainteresowanych wykonywaniem usług prostych
 
Konieczne zatem jest urealnienie cen w obszarze usług porządkowo-czystościowych. Zarówno dostawcy, jak i odbiorcy usług muszą uwzględnić zmianę oczekiwań płacowych pracowników, koszty pełnego ozusowania umów zleceń oraz wzrost kosztów spowodowanych zatrudnianiem na umowę o pracę.
 
 
Renegocjacja kontraktów z uwagi na przedstawione powyżej argumenty to niezbędny warunek efektywnego funkcjonowania, zarówno dla nas jako wykonawcy, jak i dla zleceniodawcy. Stanowi gwarancję dalszego dostarczania usług odpowiedniej jakości – w sposób ciągły i z poszanowaniem obowiązującego prawa.
 
Jestem przekonany, że budując zdrowy, odpowiedzialny biznes, należy wziąć pod uwagę nie tylko wskaźniki ekonomiczne, ale również trendy społeczno-gospodarcze. Pamiętajmy, że pomimo rewolucji technologiczno-informatycznych usługi to nadal ludzie. To ich praca składa się na sukces naszych przedsiębiorstw.
 
Impel ze swojej strony deklaruje aktywne, innowacyjne podejście do poszukiwania rozwiązań służących rozwojowi biznesu naszych Klientów i zwiększeniu jego przewag rynkowych.
 
źródło: Bogdan Dzik www.linkedin.com
 

 

SKOMENTUJ
Publikacja komentarzy nastąpi w ciągu 24h od ich przesłania. Treści obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z etykietą czy polskim prawem będą odrzucane.
KOMENTARZE (0)