Zobacz pozostałe wpisy
Ochrona centrum handlowego wymaga dialogu

Ochrona centrum handlowego wymaga dialogu

23.04.2019

Bezpieczeństwo w centrach handlowych zależy od ścisłej współpracy zarządców i użytkowników obiektów z firmami ochroniarskimi - mówi Tomasz Kozłowski, Dyrektor Obsługi Segmentu Centra i Sieci Handlowe Grupy Impel.

 

Polskie centra handlowe są bezpieczne?

Tomasz Kozłowski: Jak najbardziej. Zarządcy przywiązują coraz większą wagę do bezpieczeństwa na terenie ich obiektów i przeciwdziałania zdarzeniom zagrażających życiu lub zdrowiu wszystkich osób się tam znajdujących. Jednak zdarzenia takie, które ostatnio w paru galeriach handlowych miały miejsce, często są nieprzewidywalne i rola ochrony ogranicza się do minimalizowania ich skutków i współpracy z odpowiednimi służbami. Należy zauważyć ponadto, że środki finansowe przeznaczane na bezpieczeństwo zależą w dużym stopniu od obrotów centrum, a co za tym idzie, budżetu, jakim dysponują zarządzający. Niestety, koszty pracy, które w ciągu ostatnich kilku lat wzrosły bardzo znacząco, bezpośrednio przekładają się na wzrost ceny usługi, z czym muszą mierzyć się zarówno firmy ochroniarskie, jak i ich partnerzy. Innym istotnym czynnikiem jest świadomość kwestii bezpieczeństwa - z tym bywa różnie, ale naszą rolą jest wskazywać wrażliwe punkty i rekomendować odpowiednie rozwiązania.


Jak zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa w centrach handlowych?

Tomasz Kozłowski: Wykorzystując optymalnie działania trzech kluczowych elementów zapewniających bezpieczeństwo. Należą do nich: ochrona fizyczna, zabezpieczenia techniczne wspomagające działania pracowników ochrony oraz procedury, regulaminy, instrukcje. Jeśli te elementy uzupełniają się w sposób zrównoważony i są właściwie skoordynowane, uzyskamy najlepsze efekty. Każdy z nich podlega jednak różnym uwarunkowaniom. Najwyższy poziom usług zapewnią dobrze wynagradzani i systematycznie szkoleni pracownicy ochrony pracujący pod nadzorem doświadczonego szefa ochrony. Funkcjonalność zapewnią sprawdzone systemy p-poż, CCTV i dodatkowe narzędzia takie jak np. systemy alarmowe, przy czym w większości przypadków zabezpieczenia techniczne zapewnia zarządca. Z kolei procedury powinny być ustalane indywidualnie dla danego obiektu. Świadomi zarządcy dysponują własnymi, doprecyzowanymi standardami, niemniej jednak profesjonalne firmy ochroniarskie mają własne procedury, które – w zależności od obiektu – rekomendują zarządcom.


Ochrona w CH to przysłowiowy „pan ochroniarz” i monitoring, czy jest coś jeszcze?

Tomasz Kozłowski: Zakres ochrony w dużym stopniu zależy od wielkości galerii. W dużych centrach, oprócz pracowników widocznych dla klientów na pasażach czy parkingach, pracują operatorzy monitoringu, dowódcy zmiany, strażacy. Wielkość obiektu determinuje również nasze role – w wielkopowierzchniowych galeriach dbamy o bezpieczeństwo wszystkich części wspólnych, parkingów, stref dostawczych, a nawet punktów informacyjnych.


A co z lokalami najemców?

Tomasz Kozłowski: Duże marki i wielkopowierzchniowi najemcy np. operatorzy spożywczy, zwykle wynajmują własną firmę ochrony, posiadają niezależne systemy techniczne i działają na własnych sprawdzonych procedurach. Naszym zadaniem jest współpraca z nimi i wspieranie w sytuacjach tego wymagających. W praktyce jest tak, że w dużym centrum handlowym może jednocześnie działać kilkanaście firm ochrony.


Jak daleko może posunąć się ochrona? Jakimi uprawnieniami dysponuje?

Tomasz Kozłowski: Nasza rola jest ściśle określona i wynika z uprawnień pracowników, które reguluje Ustawa o ochronie osób i mienia W galeriach najwyższy poziom kwalifikacji zwykle ma dowódca zmiany, operator monitoringu, strażak i pracownicy pracujący na newralgicznych dla danego obiektu posterunkach. W sytuacjach szczególnych ochrona może korzystać dodatkowo z zewnętrznego wsparcia Patroli Interwencyjnych lub odpowiednich służb Państwowych.


Co zrobić w sytuacji wystąpienia ataku terrorystycznego lub w innych sytuacjach zagrażających życiu?

Tomasz Kozłowski: Jeśli mamy do czynienia z podejrzanym ładunkiem pozostawionym w obiekcie albo atakiem uzbrojonego napastnika, głównym zadaniem ochrony jest jak najszybsze poinformowanie i współpraca z odpowiednimi służbami jak Policja, Straż Pożarna czy Pogotowie Ratunkowe. W takich przypadkach kluczowe jest sprawne przeprowadzenie ewakuacji i zabezpieczenie obiektu lub udzielenie pomocy osobom poszkodowanym - jeśli sytuacja tego wymaga. Należy pamiętać, że życie i zdrowie ludzkie jest najważniejsze.


Dziękuję za rozmowę.


źródlo: propertynews.pl 

SKOMENTUJ
Publikacja komentarzy nastąpi w ciągu 24h od ich przesłania. Treści obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z etykietą czy polskim prawem będą odrzucane.
KOMENTARZE (0)