Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel | informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Impel Tech Solutions umacnia swoją pozycję na rynku

06 września 2012

Spółka Impel Tech Solutions pozyskała nowych Klientów. Pierwszy podpisany kontrakt to poszerzenie dotychczasowej współpracy z Gminą Miasta Gdyni. Kolejni klienci to Wrocławski Park Wodny oraz Instytut - Centrum Zdrowia Dziecka.

Bardzo nas cieszy pozyskanie nowych Klientów, zwłaszcza ze względu na konieczność spełnienia wysokich wymagań w przypadku pozyskanych kontraktów. Polegają one m.in. na konieczności prowadzenia prac w obrębie czynnych obiektów. Nasza Spółka posiada odpowiednie know-how oraz potencjał pozwalający na realizacje zleconych działań." - mówi Prezes Zarządu Impel tech Solutions, Pan Krzysztof Pieczewski.