Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Struktura Akcjonariatu Impel S.A.


44.72%  Nutit a.s.*


28.75%  Trade Bridge Czechy a.s.**
               + Józef Biegaj


8.43%  OFE PZU “Złota jesień”***


6.87%  ROCKBRIDGE TFI S.A.


11.23%  Pozostali akcjonariusze 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Nutit a.s.* 5 089 195 39,56% 7 989 195 44,72%
Trade Bridge Czechy a.s. **
Józef Biegaj
2 907 593
129 016
22,60%
1,00%
5 007 593
129 016
28,03%
0,72%
OFE  PZU “Złota jesień”*** 1 506 000 11,71% 1 506 000 8,43%
Rockbridge TFI S.A. 1 227 175 9,54% 1 227 175 6,87%
Pozostali akcjonariusze 2 106 198 15,59% 2 006 198 11,23%
SUMA: 12 865 177 100% 17 865 177 100%* Pan Grzegorz Dzik jest osobą dominującą wobec Nutit a.s.   
** Pan Józef Biegaj jest osobą dominującą wobec Trade Bridge Czechy a.s.   
*** wg szacunków Spółki