Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Struktura Akcjonariatu Impel S.A.


44.72%  Nutit a.s.


28.75%  Trade Bridge Czechy a.s.
               + Józef Biegaj


8.43%  OFE PZU “Złota jesień”


6.65%  Fedha sp. z o.o.


11.45%  Pozostali akcjonariusze


 

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W GŁOSACH
Nutit a.s. * 5 089 195 39,56% 7 989 195 44,72%
Trade Bridge Czechy a.s. ** 2 907 593 22,60% 5 007 593 28,03%
Józef Biegaj 129 016 1,00% 129 016 0,72%
OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" *** 1 506 000 11,71% 1 506 000 8,43%
Fedha sp. z o.o. * 1 187 739 9,23% 1 187 739 6,65%
Pozostali akcjonariusze 2 045 634 15,90% 2 045 634 11,45%
RAZEM 12 865 177 100,00% 17 865 177 100,00%

* Pan Grzegorz Dzik i Jakub Dzik są osobami dominującą wobec Nutit a.s. Nutit a.s. jest podmiotem dominującym wobec Fedha a.s.

** Pan Józef Biegaj jest osobą dominującą wobec Trade Bridge Czechy a.s.

*** wg szacunków Spółki