Władze spółki

Rada nadzorcza

Krzysztof Obłój

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Krzysztof ObłójProfesor zwyczajny, specjalista z zakresu zarządzania strategicznego i międzynarodowego, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii L. Koźmińskiego i wizytujący wykładowca w szkołach biznesu, m.in. amerykańskiego University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP, slovenskiej Bled School of Management.

Posiada duże doświadczenie jako doradca organizacyjny i członek rad nadzorczych. Współpracował z takimi firmami jak: Telekomunikacja Polska, ITI, LPP, Beiersdorf, Asea Brown Boveri, Benckiser, Lasy Państwowe i wieloma innymi w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Posiada doświadczenie w pracach organów nadzorczych spółek kapitałowych tj. Orlen SA, PZU S.A., Dwory S.A., Agora-Gazeta S.A., PGF S.A., Ambra S.A. Obecnie jest członkiem rad nadzorczych Prochem S.A., Alior S.A. oraz LOOK Finansowanie Inwestycji S.A.

Ukończył Wyższą Szkołę Planowania i Statystyki w Warszawie, następnie uzyskał stopień doktora teorii organizacji i zarządzania UW. W 1996 roku uzyskał stopień profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 8 września 2003 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A., od 5 stycznia 2004 roku jej Przewodniczący

Oświadczenie członka rady nadzorczej


Andrzej Malinowski

Członek Rady Nadzorczej


Andrzej MalinowskiOd 2001 roku Prezydent organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 1996 roku Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Współtworzył koncepcję i funkcjonowanie Ministerstwa Gospodarki, które do dziś działa w wypracowanym przez niego kształcie. Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą oraz pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego. Był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przewodniczył BIAC Polska - Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej oraz przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno - Społecznym. W 2005 roku został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). Od 2013 roku bierze udział w pracach grupy roboczej ds. infrastruktury i inwestycji Business-20 (B20 - biznesowego zaplecza grupy G20). Od 1 stycznia 2014 roku pełni funkcję przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców (ICCEU).

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, następnie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.

Od 24 stycznia 2002 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.

Oświadczenie członka rady nadzorczej


Piotr Pawłowski

Członek Rady Nadzorczej


Piotr PawłowskiDziałacz społeczny, założyciel wielu organizacji non-profit, w tym w szczególności: Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji (1995) i Fundacji „Integracja" (1997), które prowadzą kompleksowe i profesjonalne działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Twórca i redaktor naczelny ogólnopolskiego magazynu "Integracja" i portalu www.niepelnosprawni.pl. Autor i twórca audycji telewizyjnych, kampanii społecznych i programów edukacyjnych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Autor artykułów i współautor wielu publikacji.

Członek Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Vice Prezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Przewodniczący Zespoły ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Członek Rady Fundacji Integralia, Zarządu Fundacji ASHOKA oraz Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Stopami. Społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Otrzymał m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal im. Wacława Szuberta przyznany przez PAN Polską Akademię Nauk. Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego, Nagrodę Totus oraz Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Honorowy Obywatel Miasta Gdyni.

Z wykształcenia pedagog i filozof.

Od 8 września 2003 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.

Oświadczenie członka rady nadzorczej


Piotr Urbańczyk

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Urbańczyk
Związany z bankowością od 1992 roku. Karierę zawodową rozpoczął w ówczesnym Banku Zachodnim S.A. (obecnie BZ WBK), gdzie przepracował 6 lat, z czego ostatnie cztery na stanowisku Dyrektora Skarbu. W latach 1998 - 2000 Członek Zarządu Lukas Banku S.A., następnie od roku 2002 Wiceprezes Zarządu Dominet Banku S.A. odpowiedzialny za zagadnienia związane z szeroko pojętym obszarem finansów, księgowości, sprawozdawczości oraz rynków kapitałowych, gdzie wraz z zespołem, którym kierował, przeprowadził szereg nowatorskich na polskim rynku kapitałowym transakcji w tym pierwszą w Polsce sekurytyzację kredytów regularnych, czy też rynkową emisję obligacji podporządkowanych. W latach 2007 - 2009 związany z Grupą Finansową Fortis. W latach 2009 – 2015 zasiadał w Zarządzie Meritum Banku ICB S.A.

Absolwent wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Ukończył kurs z zakresu zarządzania bankiem w Graduate School of Banking w Colorado oraz kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, a także odbył liczne szkolenia m.in. z zakresu zasad organizacji obrotu amerykańskimi rządowymi papierami wartościowymi, finansów, marketingu, pracy dealera dewizowego oraz zarządzania personelem. Ponadto odbył praktykę w zakresie zarządzania oddziałem banku komercyjnego w Bank One in Boulder w Colorado.

Od 19 maja 2008 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.

Oświadczenie członka rady nadzorczej


Edward Laufer

Członek Rady Nadzorczej


Edward LauferOd 1 lipca 2007 roku Prezes Zarządu Vantage Development S.A.

W latach 90. m.in. dyrektor Agencji Przekształceń Własnościowych w Wałbrzychu oraz dyrektor jednego z oddziałów Invest Bank S.A. W ramach własnej działalności gospodarczej w latach 1993 -1999 doradzał podmiotom gospodarczym w zakresie organizacji i prowadzenia działalności, restrukturyzacji, opracowywania biznesplanów, pozyskiwania kapitału i finansowania rozwoju. Przeprowadzał wyceny spółek i weryfikacje wycen, wspierał spółki przy negocjacjach przy restrukturyzacjach, przekształceniach i fuzjach. Od 1999 roku związany z Grupą Impel, zajmował kolejno stanowiska: Dyrektora Biura Zarządu, Dyrektora Nadzoru Właścicielskiego, Dyrektora Ekonomicznego i Dyrektora Ekonomiczno-Administracyjnego. Od kwietnia 2000r do czerwca 2007r pełnił funkcję Członka Zarządu Impel S.A.

Posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji, restrukturyzacji i finansowania podmiotów i grup gospodarczych. W okresie pracy w Impel S.A. zorganizował nadzór właścicielski dla wielospółkowej organizacji, współdziałał w przeprowadzeniu reorganizacji Grupy Impel oraz współuczestniczył w przygotowaniu i wprowadzeniu akcji spółki Impel S.A. na GPW. Ponadto prowadził nadzór nad zapewnieniem finansowania spółek Grupy Impel i nadzorował przeprowadzenie szeregu procesów centralizacji funkcji w Grupie Impel (finansowych, księgowych, administracyjnych, zakupowych, obsługi prawnej).
 
Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania wartością firmy w SGH w Warszawie oraz na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na kierunku finanse i bankowość.
 
Od 29 czerwca 2013 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.


Józef Biegaj

Członek Rady Nadzorczej


Józef BiegajWspółzałożyciel oraz główny akcjonariusz Impel S.A.

W latach 1999 - 2001 Członek Rady Nadzorczej Impel S.A., w latach 2001-2005 Prezes Zarządu Impel Security Polska Sp. z o.o., od roku 2005 do dnia 28 czerwca 2014 roku Wiceprezes Zarządu Impel S.A. ds. Handlowych.

Ponadto zasiada w Radzie Nadzorczej Vantage Development S.A. (od 2007 roku) i Impel Safety S.A. (od 2013 roku) oraz przewodniczy Radzie Nadzorczej Impel Volleyball S.A. (od 2011 roku). Od roku 2012 Członek Rady Fundacji „Młoda Gwardia".
 
Ukończył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 
Od 11 sierpnia 2014 roku Członek Rady Nadzorczej Impel S.A.

Oświadczenie członka rady nadzorczej