Relacje inwestorskie

Kalendarz finansowy

Kalendarz finansowy

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016:

 

  1. Jednostkowy raport roczny Impel S.A. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Impel za rok obrotowy 2015:

21 marca 2016 roku.

 

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
    - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Impel za I kwartał 2016 roku: 16 maja 2016 roku,
    - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Impel za III kwartał 2016 roku: 14 listopada 2016 roku.

 

  1. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Impel za I półrocze 2016 roku: 31 sierpnia 2016 roku.