Relacje inwestorskie

Kalendarz finansowy

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017:

 

  1. Jednostkowy raport roczny Impel S.A. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Impel za rok obrotowy 2016:

21 marca 2017 roku.

 

  1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
    - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Impel za I kwartał 2017 roku: 16 maja 2017 roku,
    - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Impel za III kwartał 2017 roku: 14 listopada 2017 roku.

 

  1. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Impel za I półrocze 2017 roku: 31 sierpnia 2017 roku.