Relacje inwestorskie

Dywidenda

  Dywidenda z zysku za rok 2015 Dywidenda z zysku za rok 2014 Dywidenda z zysku za rok 2013

Dywidenda  z zysku za rok 2012

Dywidenda z zysku za rok 2011 Dywidenda z zysku za rok 2010
Wysokość dywidendy łącznie (w zł) 12 865 177,00 19 297 765,50 0,00 19 297 765,50 18 227 193,00 24 302 924,00
Liczba akcji objęta dywidendą (szt.) 12 865 177,00 12 865 177,00 0,00 12 865 177,00 12 151 462,00 12 151 462,00
Dywidenda na jedną akcję (w zł) 1,00 1,50 0,00 1,50 1,50 2,00
Dzień dywidendy (D) 4 lipca 2016  30 czerwca 2015 0,00 5 sierpnia 2013 14 sierpnia 2012 6 czerwca 2011
Dzień wypłaty dywidendy (W) 18 lipca 2016 17 lipca 2015 0,00 22 sierpnia 2013 30 sierpnia 2012 20 czerwca 2011