Raporty

Bieżące

PDF
Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku (24.8 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta Protokołu z badania ksiąg podatkowych od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
PDF
Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku (15.82 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017
PDF
Raport bieżący nr 23/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku (20.54 kB)
Połączenie transgraniczne Impel S.A. ze spółką zależną TMSI Partners S.à r.l.
PDF
Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 12 października 2016 roku (21.12 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 12 października 2016 roku
ZIP
Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 12 października 2016 roku (44.08 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 października 2016 roku
ZIP
Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 21 września 2016 roku (40.95 kB)
Powiadomienie o transakcji na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 19 września 2016 roku (702.29 kB)
Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący 18/2016 z dnia 14 września 2016 roku (71.31 kB)
Powiadomienia o transakcjach na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 9 września 2016 roku (4.35 MB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 października 2016 roku wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 31sierpnia 2016 roku (193.06 kB)
Zwiększenie limitu kredytowego dla spółek Grupy Impel na wartość znaczącą
ZIP
Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku (825.83 kB)
Uzgodnienia w zakresie połączenia Impel S.A. ze spółką zależną TMSI Partners S.à r.l.
PDF
Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku (25.66 kB)
Wniesienie przez Impel Security Polska Sp. z o.o. pozwu przeciwko Skarbowi Państwa – Ministerstwu Sprawiedliwości o dokonanie zmiany warunków wynagrodzenia z tytułu wykonywania znaczącej umowy w zakresie realizacji usługi eksploatacji i rozwoju systemu dozoru elektronicznego
PDF
Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku (29.53 kB)
Zawiadomienie o wzroście udziału w ogólnej liczby głosów na WZ Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku (411.29 kB)
Powiadomienia o transakcjach na akcjach Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku (24.85 kB)
Kontynuacja współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - podpisanie aneksów na wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku (20.62 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 13 czerwca 2016 roku
PDF
Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku (25.65 kB)
Powołanie Prezesa i Członka Zarządu Impel S.A. na kolejną kadencję Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku
ZIP
Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku (225.65 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2016 roku
PDF
Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku (181.06 kB)
Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
ZIP
Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 11 maja 2016 roku (620.47 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 7 marca 2016 roku (18.39 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2015 rok
PDF
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku (24.97 kB)
Powołanie nowych Członków Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku (18.98 kB)
Rezygnacja Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku (15.71 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016