Raporty

Bieżące

ZIP
Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku (432.53 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 12/2017 z dnia 30 marca 2017 roku (63.17 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 30 marca 2017 roku.
ZIP
Raport bieżący nr 11/2017 z dnia 30 marca 2017 roku (101.29 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 28 marca 2017 roku (22.84 kB)
Powołanie Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 28 marca 2017 roku (27.17 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 15 marca 2017 roku (22.83 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego
ZIP
Raport bieżący nr 7/2017 z dnia 8 marca 2017 roku (178.61 kB)
Korekta powiadomień dotyczących transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 8 marca 2017 roku (63.55 kB)
Powiadomienia dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 3 marca 2017 roku (208.9 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2017 roku wraz z projektami uchwał.
PDF
Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku (28.75 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku (18.42 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2016 rok
PDF
Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku (24.8 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta Protokołu z badania ksiąg podatkowych od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
PDF
Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku (15.82 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017