Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu Impel S.A.


44.16%  Nutit a.s.*


28.75%  Trade Bridge Czechy a.s.**
               + Józef Biegaj


8.43%  OFE PZU “Złota jesień”***


5.71%  ALTUS TFI S.A.


12.95%  Pozostali akcjonariusze 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Nutit a.s.* 4 989 195 38,78% 7 889 195 44,16%
Trade Bridge Czechy a.s. **
Józef Biegaj
2 907 593
129 016
22,60%
1,00%
5 007 593
129 016
28,03%
0,72%
OFE  PZU “Złota jesień”*** 1 506 000 11,71% 1 506 000 8,43%
ALTUS TFI S.A. 1 020 333 7,93% 1 020 333 5,71%
Pozostali akcjonariusze 2 313 040 17,98% 2 313 040 12,95%
SUMA: 12 865 177 100% 17 865 177 100%* Pan Grzegorz Dzik jest osobą dominującą wobec Nutit a.s.   
** Pan Józef Biegaj jest osobą dominującą wobec Trade Bridge Czechy a.s.   
*** wg szacunków Spółki